Filepra   5.11.2016

V posledních měsícíh klesal podíl her odehraných variantou MČR až v říjnu klesl pod 3 %. Zároveň se ozývaly hlasy volající po přiblížení pravidel této varianty realitě turnajů.
Odedneška jsem zavedl tyto změny:
ful     25.1.2015

Vážení přátelé, dovolte mi pár slov k nové variantě, nazvané "MČR" (jsme si vědomi, že název není úplně ideální - varianta je inspirovaná pravidly užívanými na MČR, tato jsou však modifikována, z důvodů uvedených níže). Asi je vhodné zveřejnit složení avizované pracovní miniskupiny... Původně bylo zamýšleno širší obsazení, vývojem událostí se skupina smrsknula takto:
ful - předkladatel návrhu, konzultant
ody - hlavní tester
Od začátku jsme se pohybovali mezi dvěma mantinely:
Na jedné straně filepra požadoval, aby pravidla byla co nejméně odlišná od stávajících, za čímž stála jeho pochopitelná obava, aby nevznikla zeď mezi oběma variantami, resp. aby se server nerozdělil na dvě nesmiřitelné skupiny, z nichž každá striktně odmítá hrát "tu jinou blbou:-)". Na druhé straně stál můj názor, že pokud by byla nová varianta pouze kosmetickou úpravou pravidel stávajících, pak je tato varianta předem odsouzena k velmi brzkému zániku.

Po zjištění fileprovy filozofie, sesbírání smysluplných názorů z diskuse, ze vzkazů a několika osobních konzultací s uznávaznými tarokáři, jsem fileprovi navrhl tuto variantu pravidel:

- 1. povinnost hraná vždy, s rozebíráním talonu 0321
- 2. povinnost beze změn oproti "Vysočině"
- 3. povinnost s obrácenou licitační hodnotou talonu
- sólo beze změn oproti Vysočině
- varšava bez změny pravidel oproti Vysočině, ovšem s počítáním tzv. rozdílově:
"hráč s nejvíce body zaplatí čtyřnásobek bodového rozdílu krát 0,05 kč hráči s nejnižším počtem bodů, třetí druhému dvojnásobek bodového rozdílu krát 0,05 kč; s tím, že se nic nedubluje (forhont neplatí dvojnásobek, ten kdo uhraje "0" neinkasuje dvojnásobek) a v případě bodové shody se hráči podělí rovným dílem o platbu, resp. o zisk.

Další potenciální změny pravidel jsem fileprovi nedoporučoval (v úvahu přicházelo nehlášení barev a barviček, spousta změn v pravidlech varšavy - povinná, žduchaná, podlízaná, zákaz vyjíždění mondem, zákaz přihazování monda pod škýze, nemožnost vynést pagáta, byť by byl posledním tarokem, apod.). Důvodem neaplikování byla obava, že velký počet změn by odradil spoustu hráčů od "přeskakování" z jedné varianty do druhé, což by bylo proti fileprově představě, že přechod z jedné varianty do druhé a zpět by měl být bezbolestný. Některé z vyjmenovaných změn mohou být použity v budoucnosti, až se rozšiřující varianta zažije a bude všeobecný koncensus k vytipovaným změnám.

Po počátečních fileprových pochybnostech se mi ho podařilo přesvědčit, aby můj návrh naprogramoval bez výhrad (myslím že za tím nebyly pouze mé názory, mám podezření že mé argumenty konzultoval s některými tarokovými oponenty:-), což je pochopitelné, protože filepra není tarokář, musel si tedy prověřit, zda mu nepíšu úplné nesmysly:-)

Pozn. Filepra: zebricek obou variant bude spolecny

Pravidla rozšiřující varianty "MČR" jsou stručně popsána jak na přihlašovací stránce, tak na samostné stránce "herní". Přesto, pokud by nebylo něco jasné, klidně se dotazujte.

Nová varianta je otestována, ale samozřejmě není vyloučeno, že se mohou vyskytnout chyby (při zkušebním provozu nám nejvíce problémů dělalo počítání varšavy, především v případě shodného počtu bodů, ale nyní se zdá, že se vše počítá správně). O případných zjištěných chybách prosím informujte v diskusi, vzkazem odymu nebo mně, případně rovnou správci na filepra@talon.cz

Rozhodně si já, ani další stoupenci rozšíření nepřejeme, aby nová varianta zcela vytlačila "Vysočinu". Osobně budu pravděpodně zakládat stůl "MČR", ale k Vysočině si určitě taky přisednu. Byl bych rád, kdyby si i ortodoxní zastánci Vysočiny občas zkusili zahrát novou variantu, třeba budou mile překvapení, že není úplně tak špatná, jak si mysleli.

Přeji příjemnou zábavu!