www.TAROKY.net


Vítejte na serveru pro hru taroků online.                             See information in English.

Pokud máte s hraním potíže, zkuste kapitolu "Řešení problémů" v pravé části stránky Mariáš online, další možné otázky jsou snad zodpovězeny v ČKD.

V současné době je server nastaven výhradně pro zprostředkování hry mezi živými hráči. Automaty nemají ani základní inteligenci, pouze dodržují pravidla. Hraní taroků s automaty je možné, ale neuspokojí ani začínajícího tarokáře. Je možné, že v budoucnu bude umělá inteligence do hry na serveru zabudována.

Kontakt na správce serveru: e-mail.

GDPR: Z důvodu doledání zatoulaných plateb a obnovení zapomenutého hesla ukládáme následující osobní údaje: jméno, příjmení a e-mail. Všechny tyto údaje si můžeš změnit případně smazat v Nastavení - Změnit E-mail.

>>>   vstup do hry   <<<Varianty hry
Vysočina - původní, klasická pravidla     MČR - inspirovaná Mistrovstvím ČR
dokup při 1. povinnosti     4 pro forhonta, další hráči 1, 1, 01 pro forhonta, další hráči 2, 3, 0
cena 3. povinnosti5h (první karty), 10h, 20h20h (první karty), 10h, 5h
počítání Varšavyklasické, viz nížerozdílové: hráč s nejvíce hráči s nejméně
4x rozdíl očí, třetí druhému 2x rozdíl očí
podrobnostiníže na této stráncepodrobnosti o variantě MČRPravidla varianty Vysočina

Upravili Petr Zachar a Filepra podle pravidel přiložených k balíčkům taroků a podle pravidel pro pořádání tarokových turnajů v rámci GP Povodí Křetínky a Svitavy (jejichž aktuální verze je k dispozici tady).

Pro zkušené tarokáře jsou k dispozici stručná pravidla pro tarokáře.

Úvod

Úplně sjednotit pravidla hraní taroků je téměř nemožné, jak potvrdí všichni zkušení tarokoví hráči. Zdejší pravidla jsou založena na pravidlech používaných pro turnaje na Vysočině pro jejich jednoduchost a rozšířenost

Pravidla pro hraní taroků spadají do dvou skupin:

 • obecná pravidla
  směr hry, musí se přiznávat barva, nemusí se přebíjet, musí se nést tarok, není li v ruce barva, počítají se uhrane body do 35, atd.
 • stanovená pravidla
  peněžní hodnota každého uhraného bodu v jednotlivých vydražených hrách, hodnota jednotlivých hlášek ...
 • Názvosloví používané při hře taroků je v mnohém charakteristické jen pro taroky a případně pro oblast, kde se taroky hrají.
  honerkrál
  kavaljezdec, karta co do síly mezi dámou a klukem
  očibody při počítání výsledku; 10 očí = 10 bodů
  předákforhont; hráč, který bude vynášet
  vydražitelaktér; hráč, který zvolil hru
  dražbalicitace
  zdvihštych
  kontraflek
  re-kontrare
  sup-kontratutti
  V těchto pravidlech jsou používány různé formy výrazů, podle okolností.

  Účelem tarokového serveru je poskytnout místo, kde se mohou hráči taroků sejít ke hře bez ohledu na geografické a časové rozdíly. Zároveň ale chceme poskytnout příležitost pro nové hráče, kteří by se rádi taroky naučili, ale nemají možnost, protože nikde v okolí není skupina hráčů, nebo zájemců.

  Doufáme, že tento server přispěje k popularizaci této vzácné, náročné a vyzývající hry.

  Obecná pravidla

  1. Karty

  Karetní hra TAROKY obsahuje celkem 54 listů. Ve hře je 22 taroků - karet číslovaných, a 32 karet barevných, zvaných Barvy. Taroky jsou číslovány římskými číslicemi od I do XXI, dvaadvacátý tarok bez čísla, nejvyšší hodnoty, se nazývá Škýz. Ještě dvě karty ze hry mají své zvláštní postavení a charakteristický název. Tarok číslo I je Pagát a číslo XXI Mond. Pagát, Mond a Škýz tvoří trojici, jíž se souhrnně říká Trul:
  Barvy ve hře jsou čtyři:
  srdce (herce)
  káry
  piky
  kříže

  Ve všech barvách kromě taroků jsou tyto figury, od nejsilnější k nejslabší: Král (honer), Dáma, Kaval (jezdec) a Kluk. V černých barvách jsou dále karty hodnot (od nejslabší:) 7, 8, 9, 10, v červených barvách jsou dále karty hodnot (od nejslabší:) 4, 3, 2 a Eso (eso je nejvyšší!). Figury přebíjejí ostatní karty v dané barvě.

  Taroky číslo I až XXI a Škýz jsou vždy nejsilnější karty ve hře, tak zvané trumfy. Mezi trumfy navzájem platí vzestupná číselná řada, vyšší tarokové číslo přebíjí vždy číslo nižší.

  2. Rozdávání

  Rozdávání je v tarokách celkem složitá kapitola, zde na serveru je ale velice zjednodušeno; nesnímá se a karty se před každou hrou míchají. Rozdává se 6 karet do talonu a potom 2x dokola každému hráči po šesti v tarokovém směru, neboli proti směru hodinových ručiček.

  3. Zásady hry

  Tarokový směr je proti směru hodinových ručiček a to platí pro celou hru: licitaci, flekování i samotnou sehrávku.

  Cílem hry je získat co nejvíce bodů a splnit vedlejší hlášení. Počet bodů souvisí s počtem a hodnotou zdvihů, takže zjednodušeně řečeno, cílem je uhrát co nejvíce zdvihů. Počítání bodů je popsáno dále.

  Po jednom kole dražení (licitace) a schválení hry se rozebírá talón. Dále následuje kolo vyhražené pro oznamování hlášek. Pravidla dražení a hlášení jsou v následující stati.

  Při každé hře vynáší prvou kartu forhont čili hráč, který byl na základní povinnosti, a ne hráč, který hru vydražil, vydražitel, (aktér). Forhontovu kartu pak kryjí ostatní tři hráči jednou kartou ze svého listu. Hráč který položil nejvyšší kartu vyhrává zdvih. Karty zdvihu položí obrácené na stůl k sobě a vynáší první kartu dalšího zdvihu.

  Při hře je nutno ctít barvu bez povinnosti přebíjení. To znamená, že je možno na vynesenou kartu přihazovat nižší hodnotu nebo přebíjet vyšší hodnotou té barvy, která byla nesena. Například: Byla vynesena 7, druhý hráč přebíjí klukem, třetí přihazuje 8 a poslední na řadě, čtvrtý hráč, přebíjí dámou. Zdvih patří hráči s dámou, neb uplatní nejvyšší hodnotu barvy.

  Nemá-li některý z hráčů nesenou barvu, je povinen nést tarok ale nemusí přebít jiný tarok, který už případně nesl někdo před ním. Jen v případě, že postrádá nesenou barvu i tarok, přihodí kartu kterékoliv jiné barvy. Vynesený tarok se musí krýt tarokem, má li ho hráč v listě, avšak nemusí se přebíjet.

  Snahou každého hráče je získat co nejvíce zdvihů, vyhrát hru a splnit vedlejší hlášení. Při hře s partnerem se má snažit nahrávat svému spoluhráči, reagovat na pokyny vyjadřované ve hře nesenými a přikládanými kartami a spolupracovat k vítězství.

  4. Licitace (dražba)

  Licitace neboli dražba slouží k určení druhu hry, která se bude hrát a k provedení vedlejších hlášení. Dražbu vždy zahajuje forhont.

  Licitací se určuje:

 • Druh hry (A)
 • Vedlejší hláška ke hře (B)
 • A. Druhy her

  a) První (Základní) povinnost
  b) Druhá povinnost
  c) Třetí povinnost (Preferanc, troják, trojka)
  d) Sólo


  Nejnižší dražbou je první povinnost, sólo je nejvyšší. Nadřazenost her má svůj důležitý význam nejen při licitaci, kde vyjadřuje větší sílu v kartách, ale i při konečném účtování, kde znamená zisk většího počtu bodů. Vydražitel si musí nechat hru, kterou draží, schválit od všech spoluhráčů. Hráč, jenž se nemůže nebo nechce zúčastnit licitace, hlásí pas nebo dobrá hra. Říkáme, že hra je schválena. Potom teprve je možno rozebrat talón.

  Kolik který z hráčů obdrží a posléze odloží karet, záleží na druhu hry. Žádný z hráčů nesmí při skládání talónu odložit Honera nebo tarok. Pokud má hráč v ruce jen Honera a taroky, musí odložit tarok nebo taroky a ne Honera. Bodovou hodnotu odložených karet si započítávají hráči do svých výsledků.

  a) První povinnost (Základní povinnost)

  Hlásí se povinně při každé hře. Ukládá forhontovi, bez ohledu na kvalitu karet v ruce, hrát tuto základní hru se spoluhráčem, který má v listě tarok číslo devatenáct. Hru ohlašuje slovy "s devatenáctkou", volám devatenáctku, nebo má-li sám devatenáctku, "s osmnáctkou", má-li i tu, pak hledá sedmnáctku nebo šestnáctku, což je nejnižší hranice, volat nižší číslo již nemůže. Má-li forhont taroky XVI až XIX, je pravděpodobné, že má silnou kartu a bude licitovat vyšší hru.

  Partner, hráč s hledaným tarokem v listě, nijak nepotvrzuje svou spoluúčast ve hře s vydražitelem, naopak, snaží se umístit hledané číslo do hry v nejvhodnější dobu, aby protihráči neměli možnost mazat, přihazovat, karty s vyšší bodovou hodnotou do svých zdvihů. Pro oklamání protihráčů je možno volat i tarokové číslo, které má forhont sám v listě. Ovšem hra je velmi ztížena a takovýto experiment si může dovolit jen vydražitel s velmi silnou kartou v ruce, nebot' hraje sám proti třem. Z talónu bere vydražitel 4 karty, dva další hráč v pořadí po kartě a stejný počet karet každý odhodí zpět (4 + 1 + 1). Pokud forhont neřekne nebo zapomene říci, s kterým tarokem hraje, hraje automaticky s devatenáctkou, i když ji má případně v ruce.

  b) Druhá povinnost

  Druhou povinnost může hlásit některý hráč za forhontem. Znamená v pořadí vyšší hru se závazkem, že Pagáta, kterého má v ruce, použije pro získání posledního zdvihu. Druhá povinnost se hraje stejně jako předešlá hra, s hráčem, který má devatenáctku, nebo jiný volaný tarok a rovněž se shodně rozebírá talón (4 + 1 + 1). Při vyhraném Pagátu obdrží vítězná strana finanční prémii, podle předem dohodnutých pravidel, při prohraném Pagátu tuto prémii zaplatí.

  c) Třetí povinnost (Preferanc, trojka)

  Preferanc je v pořadí silnější dražba než předchozí dvě. Vydražitel hraje sám, bez partnera. Hlásí jej bud' forhont přímo bez hlášení základní povinnosti, nebo v pořadí při dražbě některý z hráčů za forhontovou základní povinností.

  Třetí povinnost má tři stupně:

 • první vydražitel bere z talónu první 3 karty, říkáme, že "je v prvních". Tyto karty protihráčům neukazuje, zbývající karty z talonu se připočítávají protihráčům
 • druhý vydražitel bere z talónu druhé tři karty, říkáme, že "je ve druhých". Musí ukázat první trojici protihráčům, druhou trojici neukazuje, první trojice se připočítává protihráčům
 • třetí Vydražitel z talónu po prohlédnutí první i druhé trojice přece jen tu první, bud se mu lépe hodí do hry, nebo chce hru zdražit, říkáme, že "je ve třetích". Musí ukázat druhou trojici protihráčům a tyto karty se jim připočítávají
 • Za karty z talonu odloží vydražitel 3 karty zpět na stůl, nehraje se s nimi, avšak jejich bodovou hodnotu si započítává do svého výsledku. Zbylá trojce na stole přísluší protivníkům, nerozebírá se a započítává se rovněž do jejich bodového výsledku.

  K uhrání třetí povinnosti se doporučuje mít v ruce alespoň Taročky (8 taroků) nebo 6 taroků s Trulem a Honery.

  d) Sólo

  Nejvyšší licitace, má přednost přede všemi předchozími. Znamená to, že vydražitel hraje sám proti třem přímo z ruky bez braní talónu. Talon se připočítává protihráčům.

  K uhrání sóla je nutno mít velmi silnou kartu, například Taročky, nebo Taroky s pěti nebo šesti nejvyššími hodnotami.

  B. Vedlejší hlášení

  Po vydražení a schválení hry, rozebrání talónu a odhození karet má jeden hráč za druhým právo oznámit vedlejší hlášky a fleky. Tato hlášení na vydražené hře naprosto ničeho nemění, mají však vliv na výši financí při konečném účtování.

  Jsou dvojího druhu:

  a) Zavazující hlášení

  Zavazujícím hlášením kterýkoliv hráč slibuje splnění úkolu, aby zvýšil svoji výhru. Jsou to hlášky Valát a Pagát.

  Pagát Hráč se zavazuje, že on nebo jeho spoluhráč přebije poslední zdvih ve hře Pagátem.
  Valát Hráč se zavazuje, že jeho strana uhraje všechny zdvihy ze hry a protivníkům nepovolí žádný.

  Pokud hráč nebo hráči uhrají Pagáta nebo Valáta bez ohlášeni, uhráli tzv. tichého. Hodnota obojích hlášek je předmětem upřesnění pravidel na začátku hry, tiché hlášky jsou typicky polovina oznámených hlášek.

  b) Prozrazující hlášení

  Prozrazujícím hlášením dává hráč informace o hodnotách karet ve svém listě a usnadňuje tak svým spoluhráčům hru. Za sdělení je odměněn určitou prémií. Přicházejí v úvahu:

  Malé hlášky:
  Trul Mond, Škýz a Pagát
  Honery 4 karty v hodnotě 5 bodů
  Taročky 8 nebo 9 taroků
  Barvičky 1 nebo 2 taroky

  Velké hlášky:
  Taroky minimálně 10 taroků
  Královské honery 4 Honery
  Trulhonery Trul + nejméně 1 Honer
  Barvy žádný tarok

  Server prozrazující hlášení provádí automaticky.

  5. Flekování

  Na každou vylicitovanou hru a vedlejší hlášení Valát a Pagát je možno dát kontra (= první flek), rekontra (= druhý flek) nebo super kontra (= třetí flek, na serveru označený tutti), předpokládá-li hráč, že vydražitel nebo oponent svůj závazek nesplní. Každé toto hlášení zdvojnásobuje postupně hodnotu bodů, kontra dvojnásobně, rekontra čtyřnásobně a super osminásobně. Musí být dáno před vynesením prvé karty po schválení hry nebo po provedení vedlejších hlášek.

  6. Počítání bodů

  V jedné sehrávce je celkový dosažitelný počet 70 bodových hodnot (BH). Aktér, hráč, jenž licitoval nejvyšší hru, spolu s partnerem, pokud jej má, nebo sám, musí docílit nadpoloviční většinu aby hru vyhrál, to je nejméně 36 BH. Bodům se při hře většinou říká oči.

  Vedlejší hlášení jsou uváděna přímo v bodech, započitatelné body za hru je nutno vypočítat přes bodovou hodnotu karet (BH) tak, že se nejdříve vyčíslí BH všech docílených zdvihů a odečte 35. Výsledek představuje počet započitatelných bodů. Body se připisují každému hráči samostatně, jestliže hráč sám nebo s partnerem hru vyhraje nebo splní vedlejší hlášku. V opačném případě se stejný počet bodů odpočítává. Toliko prozrazující hlášení se vždy připočítávají, tedy i při prohrané hře.

  Bodové hodnoty karet:
  5 bHoner, Pagát, Mond a Škýz
  4 bDáma
  3 bKaval
  2 bKluk
  1 bKaždá další karta (tarok nebo barva)

  Výpočet bodové hodnoty provádíme vždy ze tří karet najednou a z celkového součtu BH za trojici se vždy odečtou 2 BH. Od posledních karet, pokud nejsou úplná trojice, se odečte jen 1 BH. Karty partnerů se dají dohromady, přidají se karty z talónu a hodnota se počítá po jednotlivých trojicích.

  7. Varšava

  Varšava je hra, při které je cílem uhrát co nejméně bodů. Zachovávají se všechna pravidla tarokové hry avšak musí se přebíjet a neplatí žádné hlášky. Každý hráč hraje sám pro sebe, bez partnera. Varšavu může vyhlásit jen forhont, když mu všichni hráči hru odpasovali. Dělá to v případech, kdy nemá dobrou kartu na normální hru. Nebo má téměř uspokojující kartu, ale domnívá se, že někdo jiný má velmi dobrou kartu a chystá se flekovat. A nebo je to kombinace obojího a udělá se to pro zpestření hry. Místo aby vzal karty na první povinnost, přisune k sobě talón, aniž by talónové karty ukázal a oznámí, že se hraje Varšava.

  Vyjíždí forhont a při prvních šesti se ke zdvihu přidá jedna karta z talónu. Tato karta nemá žádnou platnost ve hře, může se na příklad přidat Škýz ke zdvihu, který někdo dostal na malý tarok, ale její hodnota se připočítává hráči, který zdvih sebral, do konečného výsledku.

  Pagátem se může vyjet, nebo s ním hrát pouze když je to poslední tarok, který má hráč v ruce.

  Varšava je past na hráče, kteří mají v ruce vysoké karty a nelicitují s úmyslem flekovat hru někomu jinému.

  Placení

  Stanovená pravidla jsou vybrána podle pravidel hry taroky pro pořádání tarokových turnajů v rámci GP Povodí Křetínky a Svitavy.

  Ceny hlášek:
  barvičky20 hal barvy40 hal
  trul20 hal trul honery40 hal
  honery20 hal královské honery40 hal
  taročky20 hal taroky40 hal
  pagát tichý1,- Kč pagát hlášený2,- Kč(platí pro každou hru)
  valát tichý2,- Kč valát hlášený4,- Kč(platí pro každou hru)

  Flekování: Jsou povoleny 3 fleky: flek neboli kontra, re neboli re-flek a tutti neboli sup-flek.

  Herní strop: 20 Kč

  Základní povinnost: Hráč nemůže odmítnout kartu z talonu. V případě dokoupení volané karty hraje hráč sám. Hraje se každá hra i když není flek.

  Hra se počítá následovně: Rozdíl do 35 očí se vynásobí hrou a zaokrouhluje se nahoru na celé desítky. Příklady: hra na základní povinnosti bez fleku, forhont uhrál 18 očí, platí rozdíl tj.17x5=85hal., zaokrouhleně 90 hal., +/- hlášky. Hra při preferanci třetí zdvih stejný rozdíl očí tj.17x20=3,40 Kč +/- hlášky:
  hra bez fleku 5 hal. za oko +/- hlášky
  hra s 1 flekem10 hal. za oko +/- hlášky
  hra s 2 fleky 20 hal. za oko +/- hlášky
  hra s 3 fleky40 hal. za oko +/- hlášky

  Při rovnosti očí ve všech hrách dražitel hry platí za hru částku, která odpovídá hodnotě jednoho oka. V případě, že protihráči dají flek, platí oni dražiteli hry hodnotu jednoho oka.

  Druhá povinnost: Hra při druhé se počítá stejně jako při základní povinnosti + všechny ohlášené hlášky. Hráč nemůže odmítnout kartu z talonu.

  Preferanc: Zbylé karty z talonu se při prvních kartách neukazují, hraje se v prvních kartách i bez fleku.

  první 3 karty5 hal. za oko + - hlášky
  druhé 3 karty10hal. za oko + - hlášky
  třetí 3 karty20hal. za oko + - hlášky

  Sólo: Talon připadá protihráčům a neukazuje se během hry.

  hra40 hal. za oko + - hlášky

  Valát: Při uhraném valátu, ohlášený nebo tichý, se hodnota hry počítá tak, že od hodnoty 35 očí se odečte hodnota karet shozu protistrany. Při hraném sólu se odečte hodnota talonu.

  Varšava: ohlásit ji může forhont po schválení povinnosti ostatních hráčů. K prvním 6 zdvihům je povinen přidávat jednu kartu z talónu otočenou lícem nahoru. Hráč, který uhraje nejvíce očí platí ostatním hráčům a to tak, že hráči, který nemá zdvih zaplatí 4,-Kč, ostatním hráčům zaplatí 2,-Kč. V případě, že nejvíce očí mají dva hráči, platí oba stejným způsobem ostatním hráčům. Pokud nejvíce očí uhraje forhont platí hráčům, kteří uhrají méně očí 4,-Kč a hráči , který nemá zdvih, zaplatí 6,-Kč. Při Varšavě se pagát nese jako poslední tarok, pokud je na výnosu majitel pagáta a má ho holého, může s ním vynést. Monda je možné vynést na první štych nebo přimazat na škýze.

  Doplňující informace

  Renoncy server nepovolí zahrát, takže způsob postihů za renoncy není třeba vysvětlovat.

  Žid - na serveru se na žida nehraje

  nahoru