Spolupráce / Cooperation


Na své stránky si můžeš umístit prvek, který zobrazuje aktuální stav na serveru taroky.net.

Place an element displaying actual state of taroky.net server on your web page:
  www.taroky.net
  www.taroky.net
  www.taroky.net


Jak na to? / Howto

Odkaz zkopíruj ze zdroje této stránky ...
Copy it from source of this page ...

Možnosti parametrů / parametres:
T .. english
t .. česky
1 .. pozadí lehce do modra / blueish background
2 .. pozadí lehce do zelena/ greenish background

Prvek nefunguje ve starších prohlížečích (verze 4.x a nižší).